Zakres
 • Informowanie o obowiązkach wynikających z RODO
 • Monitorowanie przestrzegania RODO
 • Udzielanie na żądanie zaleceń co do DPIA
 • Współpraca z organem nadzorczym
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego
 • Okresowe szkolenie dla pracowników (raz do roku)
 • Możliwość prowadzenia szkoleń w grupach
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania
 • Prowadzenie rejestru kategorii czynności przetwarzania
 • Prowadzenie rejestru umów powierzenia
 • Prowadzenie rejestru umów powierzenia
 • Weryfikowanie upoważnień
 • Prowadzenie i nadzór na dokumentacją ochrony danych osobowych
 • Przygotowywanie projektów umów powierzenia przetwarzania danych
 • Weryfikowanie kontrahentów w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • Wizyta w siedzibie Klienta
 • Możliwość wykorzystania każdej z wizyt dla przeprowadzenia szkolenia wstępnego
 • Przeprowadzenie oceny ryzyka dla realizowanych procesów biznesowych
 • Przeprowadzanie oceny ryzyka ad hoc dla nowych procesów biznesowych
 • Wizyta w ciągu 72 godzin od poinformowania o incydencie

Pakiet Brązowy

Pakiet Srebrny

Pakiet Złoty

Pakiet Platynowy