Your address will show here +12 34 56 78

SDO Nowe Technologie RODO dopasowane do Twoich potrzeb
Wdrożenie RODO
Usługa dopasowana do potrzeb Twojej firmy
Ochrona danych osobowych staje się istotnym elementem prowadzonej działalności gospodarczej. Praktycznie każdy przedsiębiorca przetwarza dane osobowe: swoich pracowników, kontrahentów, partnerów biznesowych. Są to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, co sprawia, iż praktycznie każda informacja może być uznana za daną osobową.

Przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych wprowadzają szereg obowiązków, których naruszenie skutkować może odpowiedzialnością zarówno cywilną jak i karną.

Sporządzenie dokumentacji

Posiadanie odpowiednich dokumentów jest wynikającym z przepisów prawa wymogiem, jaki muszą spełniać podmioty przetwarzające dane osobowe. Wiele podmiotów oferuje usługi w zakresie udostępnienia gotowych wzorów takich dokumentów jak Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, jednak my wychodzimy z założenia, że nasi Klienci są wyjątkowi. Nie istnieją dwa takie same dokumenty: każdy przedsiębiorca inaczej konstruuje zasady funkcjonowania swojego biznesu, a ochrona danych osobowych wymaga właśnie takiego indywidualnego podejścia. Przygotujemy kompleksową, indywidualną dokumentację związaną z ochroną danych osobowych, spełniającą wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych, przepisów regulujących funkcjonowanie danej branży, ale także w oparciu o dobre praktyki wynikające np. z norm ISO takich jak 27001.

 • Text Hover
 • Text Hover

Wdrożenie procedur

Posiadanie odpowiedniej dokumentacji stanowi tylko o spełnieniu wymogów formalnych przewidzianych przepisami prawa. Jeżeli jednak pracownicy nie wiedzą co zrobić z otrzymanym podaniem o pracę nie zawierającym zgody na przetwarzanie danych osobowych czy kontrahent wysyła sprzeciw co do przetwarzania jego danych, nieprawidłowe działania mogą skutkować poniesieniem odpowiedzialności cywilnej - odszkodowawczej, a nawet karnej.

Privacy by design oraz privacy by default

Administrator danych jest zobowiązany, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń. Idea privacy by desgin nie dotyczy tylko i wyłącznie systemów informatycznych, ale to właśnie ich dostosowanie może może być najbardziej koszto- i czasochłonne. Dlatego już na etapie projektowania systemu informatycznego należy określić realizację obowiązków zapewniających ochronę danych osobowych.

 • Text Hover
Zakres usług
 • negocjujemy w imieniu naszych Klientów umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych czy umowy o zachowaniu poufności

 • pomagamy wdrożyć środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych

 • pomagamy określić zasady wysyłania newsletterów, prowadzenia akcji marketingowych czy promocyjnych, a także zasad rekrutacji

 • w przystępny sposób szkolimy pracowników, wykonując w tym zakresie nałożony ustawą na administratora danych obowiązek

 • weryfikujemy spełniania przez systemy IT wymogów w zakresie ochrony danych osobowych

 • prowadzimy negocjacje z dostawcami oprogramowania w zakresie uwzględnienia potrzeb wynikających z przepisów

 • prowadzimy nadzór nad wdrażaniem rozwiązań IT

RODO dla firm
 • Kompleksowe wdrożenie

 • Pomoc w czasie kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Rzetelność i terminowość w realizowaniu obowiązków

 • Obsługa w języku angielskim

Pełna zgodność z RODO
Sprawna komunikacja
Wsparcie kancelarii prawnej
Kontakt

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem odpowiedzi na Twoje zapytanie możesz znaleźć >> TUTAJ <<

Siedziba

Narutowicza 12 (I piętro), PL-70240 Szczecin
+48 91 421 09 40
Filia

Dubois 15/2 (I piętro), PL-78100 Kołobrzeg
+48 600 461 649
info@sdont.pl