Your address will show here +12 34 56 78

SDO Nowe Technologie Szkolenia dopasowane do Twoich potrzeb
Indywidualne szkolenia
Usługa dopasowana do potrzeb Twojej firmy
Dzięki połączeniu praktyki z umiejętnościami dydaktycznymi oferowane przez nas szkolenia zawsze są na najwyższym poziomie merytorycznym i dydaktycznym. Członkowie naszego zespołu poza wiedzą prawną posiadają także doświadczenie akademickie zdobyte podczas prowadzenia licznych szkoleń jak też zajęć prowadzonych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym czy Uniwersytecie Szczecińskim.

Ochrona danych osobowych

Na administratorze danych osobowych ciąży ustawowy obowiązek zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. Ważna jest nie tylko znajomość treści samych przepisów, ale również umiejętność ich praktycznego zastosowania, tak by minimalizować wystąpienie nieprawidłowości, za które i tak odpowiedzialność poniesie administrator danych. Oferujemy zarówno ogólne szkolenia dla wszystkich pracowników, jak też dedykowane dla poszczególnych działów takich jak kadry, księgowość czy IT. Nasze szkolenia dostosowujemy do potrzeb Klientów organizując je zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej. Z zakresu ochrony danych osobowych oferujemy szkolenia dotyczące:

 • zasad przetwarzania danych osobowych dla wszystkich pracowników;
 • wdrożenia RODO;
 • rekrutacji i danych pracowników.

Oferujemy także szkolenia branżowe dla takich sektorów jak HR, IT czy podmiotów leczniczych (w zakresie przetwarzania danych medycznych).

Bezpieczeństwo informacji

Realizacja standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego może być realizowana poprzez wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, który należy rozumieć jako „część całościowego systemu zarządzania, opracowana na podejściu wynikającym z ryzyka biznesowego, odnosząca się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji” [PN-ISO/IEC 17799:2007, wycofana i zastąpiona przez PN-ISO/IEC 27002:2014-12]. Odróżnić należy jednak wymogi wynikające z aktów prawnych od dobrych praktyk czy zaleceń wynikających z takich dokumentów jak normy ISO. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu uświadamianie użytkowników, a przez to ochroną Klientów przed np. nieumyślnym ujawnieniem tajemnic w wyniku ataku socjotechnicznego.

Licencje i prawa autorskie w Sieci

Oferujemy zarówno szkolenia, których celem jest przekazanie podstawowych informacji związanych z korzystaniem z utworów chronionych prawem autorskim przeznaczone dla freelancerów, blogerów, vlogerów czy youtuberów, ale także skierowane do profesjonalistów czyli informatyków, grafików, fotografów, architektów. Na naszych szkoleniach poruszamy tematy dotyczące:

 • wykorzystania wizerunku w fotografii i filmie;
 • wykorzystania wizerunku w modelingu;
 • tworzenia filmów i teledysków;
 • tworzenia portali internetowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych czy gier.

Podczas naszych szkoleń przekazujemy wiedzę jak korzystać z zasobów opartych na licencji Creative Commons czy licencjach open source takich jak GNU GPL, Apache czy MIT oraz chronić swoją twórczość i korzystać z twórczości innych.

Dostęp do informacji publicznej

Dla jednostek samorządu terytorialnego oferujemy szkolenia związane w wykorzystaniem przepisów takich aktów prawnych jak:

 • ustawa o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
 • ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uczestnikom oferujemy informacje o metodach i narzędziach przekazywania informacji publicznych czy o koniecznych do przestrzegania procedurach. Szkolenie tego rodzaju kierujemy przede wszystkim do:

 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
 • osób odpowiedzialnych za publikacje materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • osób korzystających z informacji publicznej.
Nie znalazłeś swojego szkolenia?
Nie szkodzi. Przygotujemy je specjalnie dla Ciebie.
Kontakt

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem odpowiedzi na Twoje zapytanie możesz znaleźć >> TUTAJ <<

Siedziba

Narutowicza 12 (I piętro), PL-70240 Szczecin
+48 91 421 09 40
Filia

Dubois 15/2 (I piętro), PL-78100 Kołobrzeg
+48 600 461 649
info@sdont.pl