Your address will show here +12 34 56 78

SDO Nowe Technologie Audyt dopasowany do Twoich potrzeb
Audyt Twojej Organizacji
USŁUGA DOPASOWANA DO POTRZEB TWOJEJ FIRMY
Obecnie coraz więcej organizacji jest zobowiązanych do prowadzenia audytów wewnętrznych w celu zachowania zgodności z przepisami prawa lub wewnętrznymi procedurami.
W ramach świadczonych usług zapewniamy usługi audytu wewnętrznego (outsourcing audytu wewnętrznego) jak też udzielamy wsparcia dla komórek audytorskich wewnątrz organizacji (co-sourcing audytu wewnętrznego) zapewniając odpowiednią metodologię oraz narzędzia.
Przeprowadzamy także audyty poprzedzające transakcje (due diligence) pozwalające ocenić ryzyko związane z planowaną inwestycją.

Audyt HR

Pracodawcy często nie mają świadomości nieprawidłowości związanych z procesem prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, rekrutacji, nawiązywania stosunku pracy czy samego przebiegu zatrudnienia. Podczas kompleksowego audytu analizujemy wszystkie dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników, wskazujemy na nieprawidłowości w stosowanych w przedsiębiorstwie praktykach, sugerujemy działania naprawcze i usprawniające. W oparciu o szczegółowy wywiad i analizę specyfiki zakładu pracy proponujemy indywidualne rozwiązania pasujące do działalności pracodawcy. Naszym celem jest ułatwianie funkcjonowania pracodawcy – dążymy do tego, by nasze rekomendacje pozwoliły na wprowadzenie rozwiązań prostych, bezpiecznych, ale przede wszystkim w maksymalnym stopniu zabezpieczających interesy podmiotu.

  • Text Hover
  • Text Hover

Audyt RODO

Celem audytu jest badanie procesów przetwarzania danych osobowych oraz weryfikacja tak ustalonego stanu faktycznego z dokumentami oraz z obowiązującymi przepisami i dobrymi praktykami. W ten sposób pomożemy nie tylko uzyskać obiektywną ocenę faktycznego funkcjonowania w obszarze przetwarzania danych osobowych, ale również wskazać na potencjalne ryzyka związane z ewentualnymi nieprawidłowościami. Efektem przeprowadzonego badania jest indywidualny raport przekazywany, zawierający wnioski z audytu w odniesieniu do przyjętych kryteriów, które wyznaczają przepisy prawa, dobre praktyki oraz potrzeby biznesowe. Opracowany raport może być wykorzystany jako podstawa do rozpoczęcia działań w obszarach, w których problematyka ta była pomijana dotychczas np. kadr czy IT.

Co zyskujesz?
  • Pewność działania zgodnie z prawem

  • Obiektywna, zewnętrzna ocena prowadzonych procesów

  • Identyfikacja i ograniczenie ryzyk

  • Ograniczenie kosztów

... lub napisz

    Informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem odpowiedzi na Twoje zapytanie możesz znaleźć >> TUTAJ <<